Indskrivning

Ledige pladser

Kontakt venligst skolelederen på tlf. 64 67 76 81 for at forhøre om ledige pladser på specifikke klassetrin. Ellers er det også muligt at se det aktuelle elevtal på skolens hjemmeside via dette link : Elevantal

Cykel til rådighed

Det forventes at eleverne har en cykel til rådighed på skolen, når der er behov for dette ifbm. undervisningen. Cykelhjelm er naturligvis obligatorisk. Der gives besked til hjemmet når eleverne skal have cykel med.

Ansøgning om optagelse

Hvis et barn ønskes optaget på Svenstrup Friskole, skal ansøgningsformularen nedenfor udfyldes og sendes til skolen. Vi gør opmærksom på at følgende punkter skal være opfyldt før ansøgningen om optagelse er gennemført:

  • Skolen skal have modtaget ansøgningen om optagelse med underskrift fra alle forældremyndighedsindehavere (yderligere informationer på ansøgningen).
  • Der skal være indbetalt et indmeldelsesgebyr på 500 kr., som angivet på ansøgningen.

Når ovenstående er modtaget og registreret er barnet blevet indmeldt på skolen og alle forældremyndighedsindehavere vil modtage besked herom.

Vi gør opmærksom på at der kan forekomme venteliste, såfremt antallet af tilmeldte til en klasse overstiger vores maksimale klassestørrelse. Hvis der etableres venteliste er vores procedure for optagelse af elever som følger:

  1. børn der har søskende på skolen har altid fortrinsret.
  2. dernæst prioriteres børn fra lokalområdet, dvs. Svenstrup sogn.
  3. derefter optages der efter den registrerede indmeldelsesdato, dvs. datoen for hvor både ansøgningen er modtaget og indmeldelsesgebyret er registreret.

Forældremyndighedsindehaverne vil naturligvis i god tid inden skolestart modtage besked om mulig skolestart.

Er der spørgsmål eller behov for hjælp til ansøgningsproceduren er i naturligvis meget velkomne til at kontakte skolens kontor, se kontaktoplysninger her: Kontakt